Archiv rubriky: Uncategorized

ZMĚNA CEN OD 1.4.2022

NAVYŠUJÍ SE CENY ZA DOPRAVNÉ Z DŮVODU PODSTATNÉHO NAVÝŠENÍ CEN POHONNÝCH HMOT.

NAVYŠUJE SE ZÁSADNĚ CENA ZA ULOŽENÍ ODPADU S AZBESTEM. MIMO NAŠE SMLUVNÍ ZÁKAZNÍKY A OBČANY NAŠÍ SVOZOVÉ OBLASTI BUDE AZBEST PŘEVZAT POUZE PO PŘEDCHOZÍ DOHODĚ A DO NASTAVENÉHO LIMITU !!! AZBEST MUSÍ BÝT V PYTLÝCH, ZABALEN. PLATBA POUZE HOTOVĚ.

SMLUVNÍ PARTNEŘI SI MOHOU ZAŽÁDAT O ZASLÁNÍ AKTUÁLNÍHO CENÍKU.

Změna zákona o odpadech!

ZMĚNA ZÁKONA O ODPADECH – NAVÝŠENÍ POPLATKU ZA SKLÁDKOVÁNÍ A REKULTIVAČNÍHO POPLATKU U ODPADŮ UKLÁDANÝCH DO SKLÁDKY DLE ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ze dne 1.12.2020 zákon č. 541/2020 Sb.

NOVÝ POPLATEK od 1.1.2022 900 Kč za tunu odpadu + CENA ODPADU dle ceníku vč. zvýšeného rekultivačního poplatku.

IČZ EKO – UNIMED s.r.o. Medlov

I. zařízení k odstraňování odpadů – skládka odpadů S-OO3   CZM00304

II. mezisklad nebezpečných odpadů      CZM01122

III. zařízení ke sběru, výkupu a zpracování elektroodpadů   CZM01123

IV. zařízení ke sběru a výkupu ostatních odpadů (separovaný odpad)  CZM01125