OMEZENÍ na STAVEBNÍ ODPADY, ZEMINY, KAMENY

Dle zákona o odpadech máme OMEZENÝ limit, proto každý VĚTŠÍ návoz stavebních materiálů, zeminy a kamení (odpadů bez poplatku),  prosím volejte předem  pro informaci -  585 031 036

Tento odpad nelze přijmout na skládku bez předchozí domluvy VE VĚTŠÍM MNOŽSTVÍ.

Přijmout lze pouze se zákonným poplatkem 500 Kč za tunu odpadu v omezeném množství.

IČZ EKO – UNIMED s.r.o. Medlov

I. zařízení k odstraňování odpadů – skládka odpadů S-OO3   CZM00304

II. mezisklad nebezpečných odpadů      CZM01122

III. zařízení ke sběru, výkupu a zpracování elektroodpadů   CZM01123

IV. zařízení ke sběru a výkupu ostatních odpadů (separovaný odpad)  CZM01125