Změna zákona o odpadech!

ZMĚNA ZÁKONA O ODPADECH – NAVÝŠENÍ POPLATKU ZA SKLÁDKOVÁNÍ A REKULTIVAČNÍHO POPLATKU U ODPADŮ UKLÁDANÝCH DO SKLÁDKY DLE ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ze dne 1.12.2020 zákon č. 185/2001 Sb.

NOVÝ POPLATEK 800 Kč za tunu odpadu + CENA ODPADU dle ceníku vč. zvýšeného rekultivačního poplatku.