Sběrný dvůr UNIČOV + BIO odpad

Informace o provozu najdete na stránkách Města Uničov!

Sběrný dvůr v Uničově slouží občanům města Uničova a občanům obcí Uničova.

Podnikatelé pouze v případě, že mají s městem Uničov uzavřenu smlouvu na svoz komunálních odpadů!!! Nepatří sem nebezpečné odpady z podnikání !

NEPATŘÍ SEM STAVEBNÍ ODPADY ! okna, dveře, střešní krytiny, bytová jádra, stavební sutě, sanitární technika… apod. Tyto odpady a jim podobné je nutné odvézt na skládku v Medlově (všední dny 7-15 hod).

více na stánkách města Uničova:  http://www.unicov.cz/

 SVOZ BIOPOPELNIC  a kompostárna Uničov – provozní doba – viz stránky města Uničov!!!