Sběrný dvůr UNIČOV + BIO odpad

Sběrný dvůr v Uničově slouží občanům města Uničova a občanům obcí Uničova.

Podnikatelé pouze v případě, že mají s městem Uničov uzavřenu smlouvu na svoz komunálních odpadů!!! Nepatří sem nebezpečné odpady z podnikání !

NEPATŘÍ SEM STAVEBNÍ ODPADY ! okna, dveře, střešní krytiny, bytová jádra, stavební sutě, sanitární technika… apod. Tyto odpady a jim podobné je nutné odvézt na skládku v Medlově (všední dny 7-15 hod).

Otevírací doba          

Pondělí:13:00-18:00

Úterý:13:00-18:00

Středa:8:00-12:00

Čtvrtek:13:00-18:00

Pátek:13:00-18:00

Sobota:8:00-12:00

Dispečinkový svoz velkoobjemového odpadu z místa bydliště probíhá každou středu od 13 hod do 16 hod a je zpoplatněn. Dispečinkový svoz je nutné objednat nejpozději den předem (tzn. v úterý do 18 hod. na tel. 731 867 183)

více na stánkách města Uničova:  http://www.unicov.cz/sberny-dvur/ds-1168/archiv=1&p1=1575

 SVOZ BIOPOPELNIC  a kompostárna Uničov – provozní doba – viz příloha!!!