Archiv autora: jakubkova@eko-unimed.cz

Změna zákona o odpadech!

ZMĚNA ZÁKONA O ODPADECH – NAVÝŠENÍ POPLATKU ZA SKLÁDKOVÁNÍ U ODPADŮ UKLÁDANÝCH DO SKLÁDKY DLE ROZHODNUTÍ MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ze dne 1.12.2020 zákon č. 541/2020 Sb.

NOVÝ POPLATEK od 1.1.2024 1.250 Kč za tunu odpadu + CENA ODPADU dle ceníku vč. rekultivačního poplatku.

IČZ EKO – UNIMED s.r.o. Medlov

I. zařízení k odstraňování odpadů – skládka odpadů S-OO3   CZM00304

II. mezisklad nebezpečných odpadů      CZM01122

III. zařízení ke sběru, výkupu a zpracování elektroodpadů   CZM01123

IV. zařízení ke sběru a výkupu ostatních odpadů (separovaný odpad)  CZM01125