Archiv pro rubriku: Uncategorized

OMEZENÍ na STAVEBNÍ ODPADY, ZEMINY, KAMENY

OD PROSINCE 2019 JE PROBLÉM NA TRHU SE SEPAROVANÝM PAPÍREM A PLASTEM. VÝKUP PAPÍRU NEPROBÍHÁ, PAPÍR I PLAST SE MUSÍ HRADIT !!! PROTOŽE NEJSME VÝKUPNA, NEBUDE PŘEBÍRÁN SEPAROVANÝ PAPÍR A PLAST OD PODNIKATELŮ, POUZE OD OBČANŮ OBCÍ, KTERÉ NAŠE SPOLEČNOST SVÁŽÍ !!!!

Dle zákona o odpadech máme OMEZENÝ limit, proto každý VĚTŠÍ návoz stavebních materiálů, zeminy a kamení (odpadů bez poplatku),  prosím volejte předem  pro informaci –  585 031 036 .                                                                                                                          Tento odpad nelze přijmout na skládku bez předchozí domluvy VE VĚTŠÍM MNOŽSTVÍ (desítky tun).                                                                                                                                   Přijmout lze pouze se zákonným poplatkem 500 Kč za tunu odpadu v omezeném množství.

Společensky účelná pracovní místa

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015

 Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší organizaci?

 V letech 2007 – 2015 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti“, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 18.6.2014 do 8.8.2014 bylo u zaměstnavatele  EKO-UNIMED s.r.o., IČ: 62303431 v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na SÚPM částkou 10 750,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 9 138,- Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 1 612,- Kč.

V období od 18.6.2014 do 30.11.2014 bylo u zaměstnavatele EKO-UNIMED s.r.o. IČ: 62303431 v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na SÚPM částkou 40 750 KČ, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 34 637,- Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 6 113,- Kč.

Pracovní místa podpořená v rámci SÚPM byla zaměřena na uchazeče se zvýšenou péčí při zprostředkování zaměstnání. Jedná se zejména o uchazeče s dlouhodobou evidencí, s vyšším věkem, popř. se zdravotním postižením apod. Těmto uchazečům, takto bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu v různých pracovních pozicích.

vystavit do 31.10.2015